HÒA NHẬP CUỘC SỐNG MỚI

Góc hòa nhập cuộc sống mới sẽ đưa Quý Khách đến những cái cần thiết nhất cho cuộc sống, hỗ trợ thông tin về trường học, bệnh viện, nhà hàng, quán ăn, trung tâm văn hóa, trung tâm vui chơi, công viên…. để Quý Khách có thể hòa nhập một cách nhanh chóng nhất.