CHIA SẺ QUẢN LÝ THỜI GIAN

Trong cuộc sống của chúng ta, thời gian là thứ duy nhất mà không thể mua được, chính vì vậy có thể nói, thành công chính là quản lý được thời gian. Góc Queenrich dành một mục chính để chỉ nói về việc làm cho mỗi giây phút đi qua đều cảm thấy ý nghĩa, hạnh phúc.